1. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมถ์ของหลวงตามหาบัวฯ)
Home for Handicapped Animals Foundation
- http://www.home4animals.org

 

     "แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ท่านก็ไม่ให้ดูถูกเขา เวลานี้เขาเสวยกรรม อยู่ในวาระของกรรมของเขา เวลาพ้นแล้ว... เขาสูงกว่าเราก็ได้..."
     "...ที่บ้านปากเกร็ด หมาตั้ง 300-400 ตัว เขาออกทางหนังสือพิมพ์ เราเห็นในหนังสือพิมพ์ก็เลยตามไปดู ไปดู โอ้โห... มีแต่หมาพิการยั้วเยี้ยๆ ไปดูสภาพของมัน ถามความเป็นอยู่ของเจ้าของหมา ถามทุกสิ่ง ทุกอย่าง จนกระทั่งถึงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าต่างๆเกี่ยวกับหมา ว่าเดือนหนึ่งหมดเท่าไหร่ เขาว่าธรรมดาแล้ว เดือนละแสน แต่นี่มันไม่มีเงินแสนซิ ที่จะเลี้ยงหมา บางวันเครียดจนกระทั่งนอนไม่หลับ เป็นยังไงถึงเครียด โอ๊ยหมาก็ร้อง คนก็ทุกข์ หมาร้องหิวโหย ไม่มีอะไรจะกิน เจ้าของก็ไม่มีอะไรจะกิน อาชีพเป็นเพียงครูเท่านั้น เมื่อเห็นหมาก็สงสาร เอามาเลี้ยง พอคนอื่นเขาเห็นว่าเลี้ยง เขาก็เอามาปล่อยทิ้งไว้หน้าบ้าน แล้วก็ต้องมาเลี้ยงมาเรื่อยๆ จนถึงป่านนี้นั่นแหละ บางวันเครียดจนนอนไม่หลับ...เราเลยให้เดือนละ 100,000 บาท นับจากวันนั้นถึงวันนี้หลายปีแล้วนะ...นอกจากนี้ยังซื้อที่ให้ 1 ไร่เลย แล้วสร้างตึกให้อีก 1 หลัง...สบายทุกวันนี้ หมาปากเกร็ดสบาย"
     ความตอนหนึ่งจากหนังสือ "หยดน้ำบนใบบัว" ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

2. สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals
- http://www.thaispca.org/

 

จากหลักความจริงที่ว่า "สัตว์แต่ละชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ ต่างก็มีชีวิตเลือดเนื้อ และมีความรู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกับมนุษย์" จึงไม่เป็นการสมควรที่มนุษย์ทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะคนไทยจะไปทำร้ายทารุณสัตว์

- สร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนและคนทั่วไปให้เกิดเมตตาต่อสัตว์
- ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์
- รณรงค์สอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์และหาทางแก้อย่างสันติวิธี
- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างตามที่สมาคมฯ เห็นว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการหรือสงเคราะห์สัตว์
- ดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

3. มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
Soi Dog Foundation

- http://soidog-foundation.org/

 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย คือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกำไร และได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดบนเกาะ และช่วยพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านี้ให้ดีขึ้น

4. มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ (กาญจนบุรี)
Animal Welfare Foundation
- http://www.awf-kanchanaburi.org

“ สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี ” เป็นเสมือนที่พักพิงแหล่งสุดท้ายของสัตว์ 2 ประเภท
- ประเภทหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากกว่า 90% คือสัตว์จรจัด พิการ อดอยาก ถูกทำร้าย หรือพลัดหลงจากเจ้าของ
-อีกประเภทหนึ่งคือเจ้าของนำมามอบไว้ เพราะย้ายที่อยู่ไปอยู่ในที่ซึ่งไม่สามารถนำสัตว์เหล่านี้ไปด้วยได้ เช่น ไปอยู่ที่ซึ่งจำกัดห้ามเลี้ยงสัตว์ หรือไปอยู่ต่างประเทศ
- ประเภทแรกเมื่อเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์เลี้ยงแห่งนี้จะมีสภาพน่าสงสาร ร่างกายทรุดโทรม หวาดหลัวและระแวง แต่เมื่อได้เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ระยะหนึ่งจะปรับตัวได้และมีสภาพดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ส่วนสัตว์ประเภทมีเจ้าของส่วนใหญ่ จะคิดถึงเจ้าของ ตรอมใจ ไม่ยอมกิน ไม่ยอมนอน จนอาจป่วยและตายได้ และเมื่อเจ้าของมาเยี่ยมก็จะดีใจมาก อาการดีขึ้น เมื่อเจ้าของกลับไปก็รอคอยว่าเมื่อไรเจ้าของจะมาเยี่ยมอีก 

5. สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย
Thai Animal Guardians Association
- http://www.thaiaga.org

 

สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย)เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์และสิ่งแวดล้อมของไทย ทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.3993/2546 และทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเลขที่ 3/2545 มีนโยบายในการเสริมสร้างเมตตาจิตและจริยธรรมอันดีแก่สังคมไทย ด้วยการพิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และเป็นหน่วยงานหลักที่ผนวกสัตว์ไว้เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต มีความสำคัญทั้งต่อธรรมชาตและสังคมมนุษย์แต่มักถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่คนไม่กลัวบาปและศาสนาไม่สามารถกล่อมเกลาจิตใจคนได้เหมือนก่อน ความเอื้ออาทรต่อสัตว์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถหล่อหลอมจิตใจคนให้อ่อนโยน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ชอบใจสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์นะ อยากบริจาคกับเป็นอาสาสมัครต้องทำไง ยูริเป็นพวกขี้เกียจโอนนั่น ส่งนี่ อยากแบบ เดินไป เอาไปให้อะไรแบบนั้น ... อืม ... รู้สึกดีจังที่ประเทศไทยมีสมาคมดีๆ แบบนี้มากมาย นอกจากที่เอามาแปะนี้แล้ว ก็ยังมีอีกนะคะ เยอะเลย อยากแบบไปช่วยงานอาทิตละวันอะไรงี้ เพราะถ้าแค่บริจาด ยูริไม่สามารถอ่า เงินไม่มีมากมาย อยากช่วยแรง ... ตอนนี้คิดว่า หากช้าไปอีกนิด ก็อาจไม่มีเวลาพอเสียแล้ว

ตอนแรกคิดจะบริจาคให้พีต้า (peta.org) แต่แบบมันต่างประเทศอ่า ยิ่งเกลียดการโอนเงินด้วย เลยลองมองหาในประเทศไทย แล้วก็มีจริงๆ ด้วย เยอะแยะเลย ยูริคิดว่าควรช่วยสัตว์ในประเทศที่เราอาศัยอยู่ก่อนนะ ทั้งสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง สัตว์ทดลอง ... เมื่อไหร่ที่รัฐบาลตั้ง ก็อยากจะเขียนจดหมายถึงนายกฯ สมัคร สุนทรเวท ในฐานะที่คุณสมัครเป็นคนรักแมว อยากให้ออกกฏหมายเข้มงวดการค้าหนังสัตว์ผิดกฏหมาย เพราะไปอ่านเจอว่ามีการลักลอบการค้าหนังสัตว์ ทั้งหมา แมว และสัตว์ผิดกฏหมายมากมาย ทั้งๆ ที่มีพรบ. ออกมาแล้วแท้ๆ ก็เข้าใจว่ามีเรื่องวุนวาย และปากท้องประชาชนให้ต้องปวดหัวอ่ะคะ แต่...นะ ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่าง คนที่ทำก็จะย่ามใจต่อไป

 ว่าแล้วก็อัพรูปหมาๆ แมวๆ ที่บ้านจั๊กกะหน่อย


นินจาน่ารักมากมาย ดำทั้งตัว หาลูกกะตาไม่เจอ


ฮ่องเหมือง พัฒนาแล้ว นอนในบ้านแล้ว


นอนบนตักด้วย


ฮางุนอนบนตักมั่ง


ฮางุริษยา ตลกมาก


ลูกรักของมามี๊

ไปและ

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

เหนแล้วอยากเลี้ยงมั่ง
แต่ที่บ้านไม่ให้อ่ะ

#1 By ωΨωShinryuu_SanaωΨω on 2008-01-24 14:52

ว่างๆก็เอาไปลงไว้ที่ www.catonearth.com/thai/บางนะครับ อิอิ กำลังปรับปรุงเวปอยู่กำลังหาข้อมูล และสมาชิก

#2 By catonearth (124.120.176.41) on 2008-05-18 20:40

http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J7299498/J7299498.html

[img]http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J7299498/J7299498-44.gif[/img]

[img]http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J7299498/J7299498-0.jpg[/img]

#3 By ช่วยลูกแมวด้วย (58.8.10.65) on 2008-12-09 14:30

ข้อมูลน่าสนใจมากๆๆข๊ะ
ขอเอาไปติดบอร์ดให้ลูกค้าอ่านหน่อยนะข๊ะ

ขอบคุนค่ะ

#4 By อยากได้ (125.27.42.4) on 2009-03-26 13:21

ผมจะวางยาเบื่อหมาแถวบ้านเพราะว่าไม่มีใครมาจัดการบอกเทศบาลแล้วยงไม่มา ใครก็ได้ช่วยผมหน่อยหมามันเข้ามากัดไก่ในบ้านผมตายสิบกว่าตัวแล้ว และผมไม่อยากทำบาป อยู่ที่ สุขุมวิท 93 เบอร์โทรผมนะครับ 086 308 4955 ผมทนไม่ไหวแล้วครับช่วยผมหน่อย
มีอยู่หกตัว ไม่อยากให้มันตาย

#5 By วิทย์ (125.24.196.88) on 2009-05-21 09:15

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะจ๊ะ

ขอให้เธอผู้เป็นเจ้าของ และเจ้าหนูที่บ้านทุกตัว(น่ารักจังเลย)สุขกายสบายใจ

#6 By สายลมที่หวังดี (202.176.165.234) on 2009-07-14 00:33

พอดีมีปัญหามากเลยนะค่ะ ช่วยเหลือด้วยนะค่ะ คือตอนนี้ที่บ้านมีลูกหมาทั้งหมด 8 ตัว แม่หมาถูกรถชนตายพอดีเห็นอยู่แถวพงหญ้า เพราะเคยเอาข้าวไปให้แม่หมากิน พอไปอีกทีก็ไม่เห็นแม่หมา ก็เลยถามคนแถวนั้นดูเขาบอกว่าแม่หมาถูกรถชนตาย ดิฉันเห็นลูกหมาก็สงสารก็เลยเอาลูกหมากลับมาที่บ้าน เพราะถ้าไม่เอามาก็ตายทั้งเป็นอยู่ดี ลูกหมา 8 ตัวยังไม่ลืมตาเลยแล้วยังไม่อดนมด้วย จึงขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิที่ช่วยอุปการะด้วยนะค่ะ ถ้ายังไงติดต่อมายัง ywante@gmail.com ก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

#7 By อัญ (119.31.28.96) on 2009-08-31 19:26

ถ้ารักสัตว์ ก็ไปเว็บนี้กันนะจ๊ะ

แล้วก็ชวนเพื่อนๆ ไปกันเยอะๆ นะ บอกต่อเพื่อนๆ ด้วย

http://www.tomyfarm.com/


เพื่อ ชมรมคนรักสัตว์ นะจ๊ะ surprised smile

#8 By นู๋ดี (58.64.55.39) on 2009-09-02 14:21

พี่คะหนูอยากให้ช่วยแมวตัวนึงจะได้ไหมคะ มันเปนเเมวจรจัดแถวบ้านหนู มันเปนเหมือนขี้เรื้อนแต่หนูไม่มีตังจะรักษามัน มันน่าสงสารมากเลยค่ะ ไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียด หนูกลัวว่าถ้าไม่รีบรักษา มันจะตาย เพราะขนมันเริ่มร่วงแล้วค่ะ ขอร้องให้ช่วยเหลือมันด้วยนะคะ หนูชื่อบีค่ะ พี่โทรหาหนูได้ตลอดเลยนะคะ เบอร์ 085-356-3730 ขอร้องนะคะ ช่วยมันด้วย

#9 By บี (110.49.40.171) on 2010-02-22 18:40

ดิฉันอยากให้ไปช่วยสุนัขที่เขื่อนรัชชประภา บริการเวณบ้านดาหลา ดิฉันเห็นแล้วน่าสงสารมาก ประมาณเดือนที่แล้วดิฉันได้ไปเที่ยวที่เขื่อนฯ นี่แหละ และมี รปภ.ใช้ปืนยิงหมาแต่สุนัขตัวนั้นไม่ตายแต่มาแอบที่ขาของดิฉัน และเจ้าหน้าที่ รปภ. ก็เข้ามาขอโทษและบอกว่ามันเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ก็คือผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภานั่นเอง ดิฉันอยากให้ผู้ใช้บุญไปช่วยนำสุนัขเหล่านั้นออกไปจากเขื่อนที ดิฉันไม่อยากให้พวกมันตาย หน้าตามันน่ารักมาก ไม่ดุ ใครก็ได้ช่วยที

#10 By พงศ์ (203.146.104.35) on 2010-07-15 15:05

ถึง....คุณหมอในมูลนิธิผู้มีความประเสริฐทุกๆท่าน


เนื่องด้วยเมื่อประมาณวันที่23 พ.ย. มีสุนัขเพศเมียอายุประมาณ 1 ปี
โดนรถ10ล้อ ชนที่บริเวณขาหลังและก้นดูโดยรวมบาดแผลที่ขาและก้น บวม ท้องออกเสีเขียวและม่วง
แต่ไม่ยอมลุกเดิน เราก็ได้ช่วยกันมารักษาพยาบาลโดยให้กินยาแก้อักเสบและยาฆ่าเชื้อ ยาลดบวม
แต่มันก็ไม่ดีขึ้น บริเวณท้องบวมเป่งมีสีม่วง ร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างน่าเวทนา
และเมื่อวาน(29 ธ.ค.)มีน้ำใสๆ ลักษณะปนเลือดปนหนองออกมามีกลิ่นเหม็น ท้องเป็นก้อนๆ
และเริ่มมีแผลกดทับด้วย จึงได้รู้ว่ามันท้องและแท้ง ลูกตายในท้อง ก็เลยไปปรึกษาคลินิกรักษาสัตว์
และโรงพยาบาลสัตว์ เขาแนะนำว่ามันอาจติดเชื้อในมดลูกและแตกตาย จึงถามว่าค่ารักษาพยาบาลเท่า เขาบอกว่าต้องผ่าตัดค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ3,000.-ไม่รวมค่าดูแลและค่ายาระหว่างแผลหาย
สงสารนะแต่เราไม่มีปัญญาช่วย เนื่องจากเราไม่มีเงิน ได้แต่ช่วยให้ข้าวให้น้ำและยาที่คิดว่าจะช่วยมันได้บ้าง ทนฟังมันร้องด้วยความเจ็บปวดไม่ไหวถึงขนาดร้องไห้ตามมัน ถ้าเป็นคนมันคงเจ็บปวดมาก ทั้งโดนรถ ทั้งต้องตกเลือดแท้งลูก
จึงใคร่ขอความกรุณาติดต่อขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานของท่าน เพราะติดต่อมาหลายวันและหลายครั้ง ติดแต่ไม่มีคนรับ อาจเป็นเพราะพวกคุณหมอคงมีงานเยอะ หนูขอความกรุณาคุณหมอติดต่อกลับหรือไม่ก็บอกยารักษาเบื้องต้นก็ยังดีค่ะ เราจะได้เรี่ยไรหาเงินไปซื้อให้มันหรือไม่ก็หาหน่วยงานที่รักสัตว์ให้ช่วยเหลือหน่อย

ด้วยความเคารพและนับถือ
และหวังว่าคงได้รับการติดต่อกลับและช่วยเหลือ


กรุณาติดต่อกลับ อนุธิดา เกษฅรเกื้อกูล
ที่อยู่ 134ม.4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
เบอร์โทร084-5500755/080-0216197
แยกซ้ายจากอ้อมประมาณ2กม.

#11 By อุ๊ (58.9.187.79) on 2010-12-30 10:58

หน้าต่างหล่นทับเเล้วนอน นิ่งเป็นเจ้าหญิงนิทราตอนนี้อยู่ทื่ รพ. สัตว์ ซึ่ง ราคาเเพงจ่ายไปเเล้ว 2800 จนตอนนี้ไม่ไหวเเล้วเพราะครอบครัวไม่มีตังค์ สงสารเค้ามาก
เป็นลูกแมวนะคะ เพิ่งได้3-4เดือน ตอนนี้เค้าก้ดีขึ้นมานิดนึงเริ่มกระดุกกระดิกได้
เพราะ2วันแรกหมอฉีดยา แก้อักแสบแก้บวมในสมอง
และให้น้ำเกลือ
ใครสนใจช่วยเหลือ ติดต่อ ได้ที่ 0869021662
ถ้าจะช่วยนะคะวันนี้วันที่2กว่าๆแล้ว
เงินที่เก็บไว้ก็ไปรักษาหมดแล้ว
แมวตัวนี้ รักมากคะ ถ้าอยากดูตัวจริงๆของน้องเค้า (แมวของนู๋เองคะ ชื่อตัวเล็ก) โทรนัดเจอกันได้คะ คงจะไห้ไปเจอกันที่ ร.พ. ไมได้ถ่ายรูปน้องมาเพราะว่าน้องอยู่ ร.พ
แค่เห็นน้องเค้าก้จะร้องไม่ไหว ถ่ายคะ
ยังไงก็ช่วยหน่อยนะคะ
หรือขอคำแนะนำ ก้ได้คะ

#12 By NEN (115.87.184.219) on 2011-01-24 22:35

เช้าวันก่อนผมได้เจอแมวนอนโทรมอยู่ตัวนึง(ข้างๆถังขยะแถวบ้าน)...อายุของมันยังน้อยครับ...ดูจากอาการตอนที่เจอและเห็นได้ชัดคือ...ขาหักทั้ง2ข้าง...เพราะภาพมันฟ้อง...และมีเลือดไหลหรือแผลที่ปาก...ผมเลยต้องช่วยมันก่อนที่จะถูกหมาจรจัดแถวบ้านรุมกัด...ผมจับมันลงกล่องแล้วพยายามสำรวจสภาพตัวและแผล...ขามันหักจริงๆครับ(ทั้ง2ข้าง)จากการสันนิฐานเบื้องต้นคิดว่าน่าจะถูกรถทับ
เช้าวันรุ่งขึ้น...ผมได้พาไปหาสัตวแพทย์แถวบ้านครับ(คิดว่าถ้าค่ารักษาไม่แพงมากก็จะจ่าย)...พอถึงสัตวแพทย์...หมดถึงกับร้องอุทานออกมาว่า..ขาหักทั้ง2ข้างเลย..ผมเลยถามถึงค่ารักษาและปรึกษาคุณหมอครับ...คุณหมอเลยให้คำปรึกษาว่าให้ไปหาหมอที่คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬา...คุณพ่อผมเลยเป็นคนพาไป...ได้เอ็กซ์เรย์และคุณหมอวินิชฉัยว่าต้องผ่าตัดและดามเหล้ก(เพราะถูกตีที่ขาหลังทั้ง2ข้างและที่หน้า)เลยเข้าเฝือกเอาไว้ก่อนและนัดวันศุกร์ที่6พฤษภาคมครับ...อีก2วันเอง...ปรากฏว่าวันนั้นเสียค่าใช้จ่ายไป1,176บาท...ไม่เป็นไรครับ...ผมยินดีที่จะจ่ายช่วยมัน...แต่ค่าผ่าตัดนี่สิครับ...คุณหมอบอกว่าเป็นหมื่น...โอ้...ผมไม่สามารถช่วยมันได้แล้วจริงๆครับ...ไม่ไหวจริงๆ...ตอนนี้มันได้เข้าเฝือกไว้ชั่วคราว..ที่สำคัญ...บ้านผมได้เลี้ยงหมาไว้ถึง4ตัว...น่ากลัวทั้งนั้นเลยsad smile ทำให้ผมไม่สามารถเลี้ยงแมวไว้ได้ครับ...รบกวนผู้ใจบุญช่วยด้วยนะครับ...ถ้าต้องการช่วยหรือต้องการเห็นรูปก็ได้เสมอครับ...(ตอนนี้คุณหมอเข้าเฝือกขาหลังทั้ง2ข้างและ2สี...น่ารักครับ)
ติดต่อได้เสมอครับ โทร.0841609403...
(E-mail:gumyum_ae@hotmail.com)
ไม่ได้ต้องการเงินบริจาคนะครับ...แต่ต้องการบ้านใหม่ที่พร้อมจะเลี้ยงมันจริงๆ...หรือช่วยมันได้และพร้อมที่จะรักษาให้มันหาย+พร้อมดูแล...

#13 By ช่วยแมวถูกตี (180.183.137.221) on 2011-05-04 21:21

...ผ่านไปๅอาทิตย์แล้วครับ...
(บุญมี)แมวที่คณะสัตวแพทย์ตั้งให้ตอนเอาไปรักษาครับ..เพราะไม่ได้ตั้งชื่อให้ตอนเจอมัน ตอนนี้บุญมีอาการดีขึ้นแล้วครับหลังจากคุณพ่อผมพาไปผ่าตัดได้เกือบ1อาทิตย์ อาจจะเพราะยังเด็กอยู่เลยทำให้กระดูกต่อได้ไวหรือเป็นเพราซนมากๆ...เฝือกเปลี่ยนสีเจ็บๆทุกครั้งเช่นสีชมพูบานเย็น,สีเหลือง(เหลืองสุดๆ),สีฟ้าน้ำทะเล 555+บุญมีเริ่มเดินได้แล้วครับ เดินแบบแปลกๆ ขาถ่างๆเพราะติดเหล็กที่ดามไว้ ถึงตอนนี้ผมเลยคิดว่า..ผมเลี้ยงไว้เองดีกว่า เพราะคงไม่ลำบากอะไรมากไปกว่าการที่เราเจอแล้วช่วยแมว แล้วก็ส่งมันไปให้กับสถานเลี้ยงแมวพิการที่มีแมวจำนวนเยอะมากๆ สิ่งที่ดีที่สุดคือการที่เราตั้งใจช่วยและเลือกที่จะช่วยแล้วต้องช่วยให่ดีที่สุดครับ...big smile (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่...ตั้งแต่ผมช่วยบุญมีมาไว้ที่บ้าน มีงานเข้ามาเยอะเลยครับ)
สิ่งที่อยากขอทุกๆคนครับ..ตอนนี้ทั้งแมวและสุนัขที่ถูกทิ้งเยอะขึ้นมากๆครับ พอถูกทิ้งก็จะไม่ใครดูแล แล้วพวกมันก็จะถูกตี ถูกรถชน และอื่นๆอีกมากมายจนต้องพิการ เลยอยากจะขอครับให้คนที่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยง...อย่าทิ้งขว้างพวกมันเลยครับ และช่วยคุมกำเนิดถ้าคิดว่าไม่สามารถเลี้ยงมันไว้ได้ ขอแค่นี้แหล่ะครับ

#14 By ช่วยแมวถูกตี (183.89.225.45) on 2011-05-15 13:57

อยากได้ลูกเเมวสักตัวนึงอะ เเต่หายากเจอแต่เว็บงง งง ใครก็ได้ชช้วยทีคะ embarrassed

#15 By เด็กน้อย (58.8.191.222) on 2011-06-06 19:43

เลี้ยงน้องแมวไว้ตัวนึงคะ ที่เชียงใหม่ ชือว่า "ระรื่น" ลายสลิด
เป็นตัวแม่ แต่เรื่องมีอยู่ว่า พอย้ายบ้าน เอาเขาไปด้วย แต่เหมือนเขาไม่คุ้นชินกับบ้านใหม่ หลังจากนั้น เขาก็หายไปจากบ้าน พยามยามหาแล้ว แต่หาไม่เจอ....กลับไปหาที่บ้านเดิม แต่ก็ไม่มีวีแวว คิดถึงเขามาก....เห็นเขาบอกกันว่า ถ้าจะย้ายแมวไปอยู่ที่อื่นให้ตัดหนวด แล้วหาผ้าคลุมตัวปิดตามันไว้ เพื่อให้มันจำทางไม่ได้(อันนี้ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใด) ...
ตอนนี้อยากได้แมวไปรับเลี้ยงคะ แต่ว่า ขอเป็นแมวที่ไม่มีบ้าน หรือว่าเจ้าของ เลี้ยงไม่ไหวนะคะ ... ^ ^

#16 By ธีร์รธาร (202.176.108.35) on 2011-06-11 22:14

Different people in all countries receive the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> from various banks, because that's easy.

#17 By AustinCindy29 (95.64.12.20) on 2011-08-03 11:36

Usually college students opt for inexperienced custom writing services firms. Hence, it is definitely wrong, just because you are not sure about standards those companies offer. The best variant is to select professional custom term paper writing services. It only will emancipate the situation.

#18 By freelance essay writing (193.105.210.41) on 2011-08-15 09:00

เราไม่อยากซื้อหมาแมว ตัวละหมื่นกว่าบาทเพียงเพราะอยากได้สัตว์เลี้ยงน่ารักๆแล้วค่ะ อยากช่วยอนุเคราห์สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ โดนเจ้าของทิ้ง หรือแม้แต่พิการ ก็จะทำให้ได้ตามกำลังค่ะ เพราะ รักสัตว์มากๆ

#19 By หลิง (113.66.122.206) on 2011-08-24 13:17

ลืมบอกค่ะ ว่า สุนัขและแมวของ Yuri น่าัรักมากๆๆ ชอบรูปนินจาค่ะ เห็นแต่ลิ้น ส่วนอื่นสีดำมองไม่เห็นไรเลย น่ารักจิงๆค่ะ ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

#20 By หลิง (113.66.122.206) on 2011-08-24 13:21

You need a long time to realize the issue of the paper writing service essays. But if different people are not able to write, this will be much better to buy essay paper. In such way this would be possible to save free time.

#21 By original essay (193.105.210.41) on 2011-08-27 09:19

Do not want to create a lot of articles consequently? Choose our seo company and our experts will optimize your speed!

#22 By website seo services (193.105.210.41) on 2011-09-01 10:37

It requires a lot of time to find some facts about this good topic thence the writing services would aid one to get the correct pre written essays and to buy custom essay papers.

#23 By Buy essay (193.105.210.41) on 2011-09-05 09:00

Very useful text about this post. Some people use term paper writing service and buy essays or already written essay just about this good topic.

#24 By buy essay (193.105.210.41) on 2011-09-06 15:28

ถึง คุณเด็กน้อย และคุณธีร์รธาร ทั้ง 2ที่ใจบุญ

ที่มีความเมตตาจะอุปการะแมวจร ..... คือว่าที่บ้านมีแมวจรตัวเมียมาออกลูก 3 ตัว ที่เค้าออกมาให้เห็น มีสามสี 1 ตัว สีดำ 1 ตัว อีก 1 ตัว ยังไม่ยอมออกมาให้เห็น และทั้ง 3ตัว ยังไม่ทราบเพศ อายุประมาณ 2 เดือน กำลังน่าเลี้ยง แต่ที่บ้านไม่สามารถลี้ยงได้ จึงขอผู้ใจบุญช่วยรับอุปการะด้วยเถิด น้องแมวไม่มีบ้านไม่มีเจ้าของ ค่ะ ถ้าสนใจ โทรมาได้คะ 081-551-9716 ยินดีนำไปส่งให้คะ

ขอบคุณมากคะ

#25 By ป้าเม้าส์ (203.172.202.12) on 2011-09-14 10:52

อยากจะปรึกษาหน่อยค่ะว่า มีคนมาวางยาน้องหมาของดิฉันซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เคยทำมาแล้วตายไป 1 ตัว และเมื่อวันที่ 5 ตุลา 54 ที่ผ่านมาเค้าก็ได้ทำแบบนี้อีก ตอนนี้น้องหมาต้องนอนโทรมอยู่ รพ สัตว์ ดิฉันอึดอั้นตันใจว่าเราสามารถจะเอาผิดกับคนที่ทำได้ไหมค่ะ เพราะว่าเค้าทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว.....ช่วยหน่อยนะค่ะ รอฟังคำตอบอยู่ค่ะ 0875772476 ดิฉันทนไม่ได้แล้วที่จะต้องเห็นคนใจทรามทำร้ายสัตว์ที่ไม่มีทางสู้........

#26 By ช่วยหน่อยนะค่ะ (118.174.110.237) on 2011-10-07 10:14

เมื่อวันที่ 5 ต.ค 54 ที่ผ่านมา มีคนมาวางยาสุนัขของดิฉัน ซึ่งรู้ตัวคนทำ เพราะเค้าเคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วและดิฉันรู้สึกอึดอัดใจ และอยากจะปรึกษากับทางมูลนิธิว่าเราจะสามารถเอาผิดกับคนที่กระทำแบบนี้ได้ไหมค่ะ....เพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งและฆ่าชีวิตสัตว์ซึ่งไม่รู้อีกโน่อีเหน่..ไปหลายครั้งหลายคราและหลายตัวแล้ว...และตอนนี้ดิฉัน ต้องนำน้องหมาไปรักษาที่ รพ สัตว์ ตอนนี้น้องหมาอาการหนักต้องนอนโทรมอยู่ รพ อีกหลายคืน ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักสัตว์มาก...ซึ่งทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้..และอยากจะขอคำปรึกษา..กับทางมูลนิธิค่ะว่าเราควรจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้คนใจทรามมันกับมาทำแบบนี้กับน้องหมาที่น่าสงสารอีกค่ะ 0875772476 ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

#27 By คนรักสัตว์ เชียงใหม่ (118.174.110.237) on 2011-10-07 10:29

I think that to receive the business loans from banks you must present a great reason. However, one time I have received a small business loan, just because I wanted to buy a house.

#28 By loans (94.242.214.7) on 2011-11-30 09:01

Nothing can stop you on the way to academic grades when you buy custom written essay papers. Hence, do not waste your time and do your movement to academic success.

#29 By buy essay on line (94.242.214.6) on 2011-12-03 11:34

Have a great student life.

#30 By Custom Essay (94.242.214.6) on 2011-12-04 14:03

อยู่เกาะยาว จ.พังงามีแต่คนใจร้ายนำแมวไปทิ้งแถวริมทะเล ทั้งตัวโตตัวเล็ก ทั้งแมวลูกครึ่งเปอร์เซียแมววิเชียรมาตุก็มี ตอนนี้มีเกือบ 20 ตัว ต้องอดอยาก ตายไปก็เยอะ เอาอาหารไปให้อยู่หลายเดือนวันละครั้งเพราะสงสารแต่ตอนนี้มีร้านมาขายอาหาร เจ้าของร้านใจร้ายมากมาด่าว่ารบกวนร้านเขาไม่ให้เอาไปให้ ทั้งที่จริงเอาอาหารไปให้ไม่ได้ตรงที่ร้านของเขาเลย เป็นที่สาธารณะ สงสารแมวมากบางตัวมีอาการป่วยได้ป้อนยาไปบ้างกลัวมันจะตายแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทำใจไม่ไปหามันอีก จะเอามาเลี้ยงก็ไม่ได้เพราะเลี้ยงอยู่หลายตัวแล้วที่สำคัญคือมีปัญหากับเพื่อนที่ทำงาน ที่ทำงานกับบ้านพักอยู่ที่เดียวกัน เพื่อนที่ทำงานไม่ชอบสัตว์ จึงขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยช่วยอุปการะด้วยนะคะ เพราะว่าพื้นที่อยู่ใกล้กัน ติดต่อมายัง 086 2667670 หรือ tontarn_0511@hotmail.co.th

#31 By ต้อมแต้ม (10.251.60.85, 203.172.199.254) on 2011-12-12 22:02

สวัสดีค่ะ พอดีว่าหนูเห็นสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขจรจัด แต่ตอนนี้มันถูกรถชนอาการสาหัติ ตอนนี้สุนัขตัวนีอยุ่ที่โรงพยาบาสัตว์นวลจันทร์ รามอินทรา 40 แต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก ไม่มีกำลังที่จะรักษามันให้หายได้ อยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ ติดต่อได้ที่ facebook-prin41_@hotmail.com,Prin natcha หรือ โทร 089-772-8544

#32 By ปริน (58.8.116.154) on 2011-12-20 20:33

We will like to thank you a lot for a very good article and also, want to give you the advice: if you trying to find jobs writing, this service will helpful.

#33 By jobs writing (31.184.236.16) on 2011-12-26 07:42

ช่วยสุนัขพุดเดิ้ลตัวผู้อายุประมาน10ปีได้ไหมค๊คือตอนนี้น้องหมาเป็นไส้เลื่อน อยากพาไปผ่าตัดแต่กำลังทรัพย์ของคนเลี้ยงไม่พอจึงขอวอนผู้มีรักสุนัขร่วมช่วยเหลือ ติดต่อมาที่087-396-1865

#34 By (27.130.77.233) on 2011-12-27 14:38

อยากได้ลูกหมาอ่ะครับ เอาเป็นหมาข้างถนนยิ่งดี เราไม่ยึดติดชาติตระกูล แต่ขอเป็นลูกหมาตัวผู้ เพราะหมาที่บ้านถูกโขมย หายไปเกือบสองเดือนแล้วครับ อยากได้ลูกหมาตัวผู้ตัวใหม่ แฟนผมเค้าขอเป็นตัวผู้ครับ ถ้ามีติดต่อ 0817422866 ขอบคุณครับ

#35 By พงษ์ (124.120.2.141) on 2012-01-18 20:38

ขอรบกวนปรึกษาหน่อยค่ะ พอดีหมาจรที่ร้านกำลังจะโดนไล่ฆ่าอยู่ค่ะ เนื่องด้วยหมามันไปไล่กัดแล้วเข้าด้วย แต่ปกติหมาตัวนี้ไม่ดุน่ะแต่มันมีหมาอีกตัวไล่เห่าพอมันได้ยินเสียงเห่ามันก็จะไล่กัดคนที่ขี่มอไซด์ผ่านหน้ากัดโดนบ้างไม่โดนบ้างซึ่งหมาตัวเนี้ยะคนในซอยรักมันทุกคนแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องไล่กัดคนที่ขี่มอไซด์เท่านั้น แล้วที่นี้บังเอิญว่าคนที่โดนกัดคนนนี้เค้าไม่ยอมพอโดนกัดปุ๊บก็โมโหเข้าไปในบ้านเอาปังตอจะมาไล่สับหมาแต่คนในบ้านเค้าเห็นเลยดึงตัวไว้ คนแถวบ้านเค้าบอกว่าเรียกคนมาจับดีกว่าอย่าไปทำมันบาป เค้าตอบว่า บาปเป็นยังงัยไม่รู้จัก แล้วมาอีกวันเค้าซื้อยาเบื่อมาเพื่อที่จะวางยาหมาตัวนี้ แต่เพื่อนบ้านเห็นเลยแอบมาบอก ตอนนี้ก็ฝากไว้กับพี่ใจบุญคนนึงให้เค้าขังไว้ในบ้านกลัวออกมาจะโดนวางยา แต่คงได้แค่วัน2วันเพราะเค้าทำร้านเสริมสวย พอจะมีสถานที่ที่จะมารับหมาตัวนี้ไปดูแลมั้ยค่ะ หมาตัวนี้อยู่ซอยจันทน์35 ถ.จันทน์ เขตยานนาวา หรือไม่ก็รบกวนช่วยติดต่อกับ ตุ้ม 0816144824 ได้มั้ยค่ะ ไม่อยากให้มันตายอ่ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

#36 By พัชรี (58.8.153.196) on 2012-02-29 22:01

ช่วยหมาลูกหมาโดนรถชนด้วยค่ะ
วันนี้ 11/04/2012 เวลา 17.30 น.
พบสุนัขสีน้ำตาลเพศผู้ ขนาดกลาง หน้าตาน่ารัก โดนรถบันทุกชนช่วงสะโพกหลัง และขาหลังมันคลานขึ้นมาบนฟุตบาท ไม่มีบาดแผล ขยับตัวไม่ได้แล้วไม่มีแรงขยับเลย เนื่องจากอาจจะปวดกระดูก นอนเอียงลิ้นห้อย มันปวดทรมานมากๆ อ้าปากและครางตลอด
สถานที่พบ @ สุขุมวิท 101/1 ตรงช่วงก่อนจะข้ามสี่แยก ฝั่งปิยะรมย์ มันนอนอยู่ในตู้โทรศัพท์ที่ไม่มีกระจก ข้างป้ายรถเมล์แรกก่อนถึงสี่แยก ข้างๆเป็นร้านขายยา น่าสงสารมาก รบกวนช่วยมันด้วยค่ะ ถ้าปล่อยไว้มันอาจทนเจ็บปวดไม่ไหวและตายในที่สุด TT

#37 By rinyanapat (171.7.130.205) on 2012-04-11 19:36

From time to time, people finish the the dissertation by their own efforts. But some of them prefer to buy the imazing information associated with this good topic at the dissertation writing master-dissertations.com service, because this is more easy.

#38 By dissertation writing (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-03 03:48

Academic papers writing assignments are invented for hard working students. By the way, I know a lot of students who buy research papers topwritingservice.com and purchase custom essays to show good quality of work.

#39 By buy paper (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-05 21:06

วันนี้คุณปวีณา(ตูน) และทีมอาสา ได้มาพยายามจับสุนัขในซอยเพื่อไปทำหมัน และโชคดีของโปเกียว ลูกสนัขเพศผู้ ถูกรถชนขาหน้าหัก ได้ยิงยาสลบส่งไปรักษาให้ทีมหมอเข้าเฝือก ณ จุดดำเนินการ สถานีตำรวจสุวรรณภูมิค่ะ  ขอขอบคุณทีมงานที่มีจิตใจเมตตาเสี่ยสละ อุทิศเวลาเพื่อสุนัขจรจัดจริงๆ สังคมไทยขอยกย่องเป็นเกียรติคุณแบบอย่างที่ดีค่ะ

#40 By ธิปภัสสรวง เวชพงษ์ภาวิทย์ (103.7.57.18|111.84.132.165) on 2012-07-07 15:28

วันนี้คุณปวีณา(ตูน) และทีมอาสา ได้มาพยายามจับสุนัขในซอยเพื่อไปทำหมัน และโชคดีของโปเกียว ลูกสนัขเพศผู้ ถูกรถชนขาหน้าหัก ได้ยิงยาสลบส่งไปรักษาให้ทีมหมอเข้าเฝือก ณ จุดดำเนินการ สถานีตำรวจสุวรรณภูมิค่ะ  ขอขอบคุณทีมงานที่มีจิตใจเมตตาเสี่ยสละ อุทิศเวลาเพื่อสุนัขจรจัดจริงๆ สังคมไทยขอยกย่องเป็นเกียรติคุณแบบอย่างที่ดีค่ะ

#41 By ธิปภัสสรวง เวชพงษ์ภาวิทย์ (103.7.57.18|111.84.132.165) on 2012-07-07 15:29

If you are a learner seeking for trustworthy agency, check this link (primewritings.co.uk) and obtain term paper help uk.

#42 By essay service uk (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-09-12 16:04

There're men who can rid of your papers writing difficulties. Moreover, you should just order essay and your papers writing complications will be fixed.

#43 By custom term paper writing service (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-09-15 09:51

I guess, there's lots of reasons why can we get help with essay! That will be great option for academic assignments writing. Many people do that many years.

#44 By online essays (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-09-15 09:52

ซอยเจริญนคร 40เข้าไปประมาณกลางซอยแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปทางป้ายสีฟ้าที่เขียนว่าขายตึกแถววิ่งตรงไปจนสุดทางก่อนจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้าน จะได้ยินเสียงสุนัขร้องโหยหวนมาก มาก (น่าจะหลายตัวนะ)
สอบถามคนแถวนั้นดู เขาบอกว่า เจ้าของเอาพวกน้องหมาไปเลี้ยงบนดาดฟ้าแล้วขังกรงเอาไว้ คิดดูสิ ว่ามันจะทรมานแค่ไหน ทั้งร้อนและอึดอัด ช่วยแจ้งหน่วยงานที่คุ้มครองดูแลสัตว์ให้หน่อยจะได้ไหมจ๊ะ หรือใครมีเบอร์ที่สามารถจะติดต่อได้ช่วยบอกหน่อยนะคะ

#45 By pp (103.7.57.18|58.9.28.124) on 2012-09-17 13:49

Today college students count on organizations that propose assistance with writing papers online. Check this link best-writing-service.com and order essays online that for sure will help you to get the best marks.

#46 By native writers essay (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-07 10:31

Have a look at PrimeWritings rewiew, pick trustworthy agency and buy skillfully done research papers from competent writers.

#47 By home page (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-01 18:08

Do you want to get resume writing service (marvelousresume.com), which conform the field of study you desire?. You can trust our resume writers, as you rely on yourself. Thanks because it’s the good way

#48 By this site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-04 12:21

In case if you have no clue where to buy resume, press up here and find out that buying resume is easier than you thought. Expert resume writers provide expert CV writing, our cover letter samples can also assist you to write a resume by yourself.

#49 By CV templates (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-07 13:14

Buy Law essay, save your time and do other important things while well-versed writers will cope with your paper.

#50 By Philosophy Essay (31.184.238.73) on 2013-08-18 05:16